SUNDT CHOK #2 - David Owe – Innercise

ØG DIN CO2-TOLERANCE

Vejrhold 30 sekunder

Vejrhold 40 sekunder

Vejrhold 50 sekunder

Vejrhold 60 sekunder

Vejrhold 70 sekunder

Vejrhold 80 sekunder

Vejrhold 90 sekunder